Skip to main content

Kørselsvejledning

Motorvej E45 afkørsel Nord 67
Kommer De af motorvejen E45 nordfra: Benyt afkørsel nr. 67. Kør mod Haderslev. Efter 3 lyskryds, drejes til venstre ad Gåskærgade.

Kør efter afmærkning med “teater” og “kulturhus”.

Motorvej E45 afkørsel Vest 68
Følg skilte mod Haderslev. I 3. lyskryds drejes til venstre og derefter til højre ad Gåskærgade.

Motorvej E45 afkørsel Syd 69
Drej til højre og følg skilte mod Haderslev. Hold til højre efter Haderslev Dam. Drej til højre i lyskryds og til venstre i næste lyskryds. Derefter til højre ad Gåskærgade.

Kørselstid:
2½ time København – Haderslev
2½ time Haderslev – Hamborg

Afstand fra E45 ca. 5 minutter